Σκοποί της Τράπεζας

5. Πρωταρχικός σκοπός της Τράπεζας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών:

Νοείται ότι χωρίς να επηρεάζεται η επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού, η Τράπεζα στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική του Κράτους.