ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Άρθρο 2)

ΜΕΡΟΣ Α


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

 

(ι) Νωπά γεωργικά προϊόντα-

Νωπά λαχανικά
Νωπά φρούτα
Νωπά αρωματικά φυτά
Νωπά φυλλώματα

(ιι) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

(ιιι) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

(ιν) [Διαγράφηκε]

(ν) Ξηροί καρποί-

Αμύγδαλα
Καρύδια
Χαλεπιανά
Φουντούκια
Και άλλοι ξηροί καρποί

(νι) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

(νιι) Χαρούπια και προϊόντα τους-

Χαρούπια και προϊόντα και υποπροϊόντα χαρουπιών

(νιιι) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

(ιx) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Νωπά Λαχανικά
Νωπά Φρούτα
Νωπά Αρωματικά Φυτά.