Υπηρεσία Ελέγχου

5.  Η Υπηρεσία Ελέγχου έχει ως σκοπό την προστασία ατόμων του πληθυσμού και των εργαζομένων από κινδύνους κατά τη χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών ή έκθεσης σ΄ αυτές ή από κινδύνους απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργού μιάνσεως, περιλαμβανομένης της προστασίας από κινδύνους που οφείλονται σε ιονίζουσες ακτινοβολίες που προέρχονται από πυρηνικές εγκαταστάσεις.