Υπηρεσία Ελέγχου

4. Ιδρύεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για ακτινοβολίες η οποία θα αποκαλείται στο εξής Υπηρεσία Ελέγχου.