Αντιμισθία του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

3. Η αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού καθορίζονται όπως πιο κάτω:

(α) Ετήσιος βασικός μισθός £8.482. Στο μισθό αυτό θα προτίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν με νομοθεσία. Επιπλέον θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά που εγκρίνονται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

(β) Έξοδα παραστάσεως £200 το μήνα.

(γ) Δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος πάνω στην ίδια βάση που παραχωρούνται παρόμοια οχήματα στους Γενικούς Διευθυντές και σε άλλους αξιωματούχους του κράτους.