Ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα παραβίασης επαγγελματικού απορρήτου

7. Όποιος εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 6, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, προκειμένου δε περί δημόσιου υπαλλήλου, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της απόλυσής του από τη δημόσια υπηρεσία.