Εβδομαδιαία ανάπαυση παιδιών

10. Κάθε παιδί που απασχολείται με βάση το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, θα δικαιούται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών (48 ωρών) εκ των οποίων η μια να συμπίπτει με Κυριακή, εκτός εάν οργανωτικοί ή τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν την απασχόληση του παιδιού την Κυριακή.