Ημερήσια ανάπαυση παιδιών

9. Σε παιδί που απασχολείται με βάση το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, θα παρέχεται, για κάθε περίοδο 24 ωρών, συνεχής περίοδος ανάπαυσης τουλάχιστο δεκατεσσάρων (14) ωρών.