Αδίκημα και ποινή για ιδιοκτήτη δημόσιου μέρους στο οποίο διεξάγεται πλανόδιο εμπόριο από παιδί

32. Ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή ο αδειούχος κάποιου δημόσιου μέρους στο οποίο βρίσκεται παιδί να ασχολείται σε πλανόδιο εμπόριο σε οποιοδήποτε χρόνο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει ότι το παιδί βρίσκετο στο δημόσιο αυτό μέρος χωρίς το πρόσωπο αυτό να το γνωρίζει.