Ευθύνη για ζημιές σε ορισμένες περιπτώσεις

21. [Διαγράφηκε]
Ευθύνη για ζημιές σε ορισμένες περιπτώσεις

21. [Διαγράφηκε]