Υποχρέωση ιδιοκτήτη να παρέχει πληροφορίες

11.-(1) Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί από οδηγό οχήματος να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης του, ο ιδιοκτήτης του οχήματος πρέπει να παρέχει τέτοιες πληροφορίες που δυνατό να του ζητηθούν από αστυνομικό, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο το όχημα οδηγείτο ή όχι κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.