Διαδικασία υποβολής απαιτήσεων σε σχέση με ευθύνη αγνώστων οδηγών

34. Η διαδικασία υποβολής απαιτήσεων προς το Ταμείον Ασφαλιστών από ή εκ μέρους προσώπων που υπέστησαν σωματική βλάβη ή θάνατο ως αποτέλεσμα αμέλειας αγνώστων οδηγών θα καθορίζεται στη Βασική Συμφωνία και θα αποτελεί ξεχωριστό μέρος αυτής.