Δειγματοληψία από συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου

11Β. Η δειγματοληψία από συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου διενεργείται με βάση τους περί Σπόρων (Δειγματοληψία) Κανονισμούς.