Εργαστηριακός έλεγχος συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου

11Γ. Ο εργαστηριακός έλεγχος δείγματος από συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου για ανίχνευση τυχόν παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων διενεργείται στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ή, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, σε οποιοδήποτε εργαστήριο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που ασχολείται με τέτοιου είδους αναλύσεις.