Δέσμευση και αποδέσμευση συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου

11Δ.-(1) Οι συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου παραμένουν δεσμευμένες στο σημείο εισόδου ή στα υποστατικά του προσώπου το οποίο τις εισήγαγε στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τις μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων για τυχόν παρουσία γενετικά τροποποιημένων σπόρων.

(2) Οι συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου αποδεσμεύονται μόνο εάν, μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων, αποδειχθεί ότι οι εν λόγω σπορομερίδες τηρούν το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 8Α.