Τεχνική Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού

5Α. Ιδρύεται Τεχνική Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, ως πρόεδρο, πέντε λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι οποίοι, έχουν ειδικές γνώσεις στους τομείς της λαχανοκομίας ή της αγρονομίας και έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με την κατάρτιση του εθνικού καταλόγου ποικιλιών.