Σήμανση σε περίπτωση επεξεργασίας σπόρου με δηλητηριώδη ουσία ή δηλητηριώδες υλικό

9. Σε περίπτωση που σπόρος έχει τύχει χημικής επεξεργασίας με υλικό ή ουσία δηλητηριώδη για τον άνθρωπο, τα ζώα ή τα πτηνά, το γεγονός της επεξεργασίας αυτής, όπως και το δηλητηριώδες υλικό ή η δηλητηριώδης ουσία πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια πάνω στην ετικέτα ή σε επιπρόσθετη ετικέτα του δοχείου που περιέχει το σπόρο.