Σήμανση συμβατικών σπορομερίδων αραβοσίτου

9Α. Τηρουμένων των διατάξεων –

(α) των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών,

(β) των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, και

(γ) του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου,

κάθε συμβατική σπορομερίδα αραβόσιτου πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό "Certificate of non Biotechnology", στο οποίο αναγράφεται ότι αυτή έχει ελεγχθεί εργαστηριακά και δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένους σπόρους.