Έκδοση εντάλματος έρευνας

10. Όπου δικαστής ικανοποιηθεί με ένορκη καταγγελία ότι υπάρχει εύλογη υποψία ότι οποιοδήποτε υποστατικό χρησιμοποιείται σε σχέση με τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδώσει ένταλμα το οποίο να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε αστυνομικό να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο στο εν λόγω υποστατικό, ακόμα και με χρήση βίας αν αυτό είναι αναγκαίο, να προβεί σε έρευνα του εν λόγω υποστατικού και να κατάσχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο αντικείμενο το οποίο ευλόγως υποψιάζεται ότι χρησιμοποιείται σε σχέση με τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου.