Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 16Α του βασικού νόμου

58. [Διαγράφηκε]