Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 16Α του βασικού νόμου

58. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16Α του βασικού νόμου αναστέλλεται μέχρι την 26η Ιουνίου 2015.