Ελάχιστο κεφάλαιο

20. Τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να έχει καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ελάχιστη κεφαλαιουχική βάση τριών εκατομμυρίων λιρών ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα θα ορίσει.