20. ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ελάχιστα ίδια κεφάλαια πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα θα ορίσει.

Ελάχιστο κεφάλαιο