Κατάργηση

5. Ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των Πεσόντων, Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμος καταργείται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.