Σημείωση
5 του Ν.87(I)/2004Κατάργηση

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.87(I)/2004] ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμος καταργείται.