ΠΙΝΑΚΑΣ VII

ΠΙΝΑΚΑΣ VII

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017

Τα αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων ή Κανονισμών που παρατίθενται στην τέταρτη στήλη του Νόμου ή των Κανονισμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα με το πρόστιμο που καθορίζεται στην πέμπτη στήλη.
Αύξων Αριθμός Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/ Κανονισμός Καθορισμένο Πρόστιμο
1. Κάπνισμα σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 11 €85
2. Κάπνισμα σε οχήματα δημόσιας χρήσης ή ιδιωτικής χρήσης στα οποία επιβαίνουν ανήλικα άτομα. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 12 €300
3. Παράλειψη τοποθέτησης πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 13 €85
4. Κάπνισμα σε εσωτερικό ή κλειστό χώρο εργασίας. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 14 €85
5. Παρακώλυση λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 15 €85
6. Παράλειψη τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017.

25

Μόνο σε σχέση με το αδίκημα της παράλειψης τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος.

€85
Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2017.

4