Παρατηρητές

12. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωποι τους έχουν δικαίωμα να παρακάθονται στις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητοι παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητούν αυτές να καταγράφονται στα δυνάμει του άρθρου 14 τηρούμενα πρακτικά.