Παρακώλυση εκτέλεσης δικαστικού εντάλματος

11. Κάθε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα παρακωλύει παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας η οποία διενεργείται δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου και εγκρίνεται εκ των υστέρων δυνάμει δικαστικού εντάλματος είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.