Παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας που διεξάγεται με παράνομα μέσα

10. Σε περίπτωση που η ιδιωτική επικοινωνία διεξάγεται ή αναμένεται να διεξαχθεί με μέσα απαγορευμένα από το νόμο, ο δικαστής μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αρνηθεί την έκδοση δικαστικού εντάλματος δυνάμει των άρθρων 8 και 9 του παρόντος Νόμου.