Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

55Β. Ο Αρχιεπιθεωρητής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποτεδήποτε είναι απαραίτητο, εκθέσεις αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει σ’ αυτές, εφόσον είναι απαραίτητο, τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων.