Θητεία Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

34. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια φορά μόνο.