Τροποποίηση στις ημερομηνίες

63. Στις περιπτώσεις που ακολουθείται ακαδημαϊκό έτος διαφορετικό από το παραδοσιακό (Σεπτέμβριος-Αύγουστος), μπορούν να γίνονται τροποποιήσεις στην ημερομηνία που καθορίζεται από το άρθρο 46 του παρόντος Νόμου, ύστερα από αίτηση της σχολής και έγκριση της από τον Υπουργό.