Διαβίβαση παρατηρήσεων

57. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό τις παρατηρήσεις της σχολής στην Ομάδα Αξιολόγησης- Πιστοποίησης.