Υποβολή έκθεσης αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης

53.-(1) Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος τη διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης το ταχύτερο δυνατόν.

(2)  Η ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης επισκέπτεται τη σχολή, αφού ενημερώσει έγκαιρα τη σχολή για το συγκεκριμένο χρόνο της επίσκεψης.