Διευθυντής και διδακτικό προσωπικό δημόσιων σχολών

8. Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολών ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα οικεία σχέδια υπηρεσίας.