Υποβολή της αίτησης

43. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.