Ευθύνη εποπτείας του κλάδου που θα αξιολογηθεί

42. Για κάθε κλάδο για τον οποίο υποβάλλεται, αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση πρέπει να υπάρχει μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του κλάδου αυτού με πλήρη απασχόληση, το οποίο να έχει την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του κλάδου.