Απόρριψη αίτησης

61. Στις περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 59, ο Υπουργός επικυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη σχολή.