Υποψηφιότητα για αξιολόγηση και έκθεση αυτοπαρουσίασης αυτοαξιολόγησης

47.-(1) Με την αποδοχή της αίτησης η σχολή θεωρείται υποψήφια για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση στο συγκεκριμένο κλάδο ή κλάδους και αναλαμβάνει να ετοιμάσει έκθεση αυτοπαρουσίασης και αυτοαξιολόγησης των κλάδων, για τους οποίους ζητείται εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση.

(2) Η έκθεση πρέπει να ετοιμάζεται με τη συνεργασία όλου του προσωπικού της σχολής, διδακτικού και διοικητικού:

Νοείται ότι η έκθεση μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησης.