Κράτηση μετά την εκπνοή της ποινής φυλάκισης

10. Κανένας κρατούμενος δεν κρατείται στις Φυλακές μετά την εκπνοή της ποινής φυλάκισης, η οποία του έχει επιβληθεί από το Δικαστήριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλοδαπού κρατουμένου που απολύεται με οποιοδήποτε τρόπο και που μετά την απόλυση του επίκειται η απέλαση του από τη Δημοκρατία, ο Διευθυντής έχει την εξουσία ύστερα από αίτησή του να εγκρίνει τη συνέχιση της κράτησης του στις φυλακές, μέχρις ότου διευθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές η αναχώρησή του από τη Δημοκρατία.