Ετήσιες εκθέσεις του Συμβουλίου Αποφυλάκισης

14Μ(1). Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές του δυνάμει του παρόντος Νόμου,  με παρατηρήσεις και εισηγήσεις, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε ονόματα κρατουμένων ή δεδομένα από τα οποία εύλογα μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους.

(2) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης κοινοποιεί την ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό Αστυνομίας.