Απασχόληση προσωπικού του Συμβουλίου Αποφυλάκισης

14Λ(1) Το Συμβούλιο απασχολεί δικό του προσωπικό, το οποίο  περιλαμβάνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό κάτω από το Κεφάλαιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(2) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης δύναται να μισθώνει τις υπηρεσίες ειδικών που κρίνονται αναγκαίες για εκτέλεση των, δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθηκόντων και εξουσιών του.