Κέντρο Καθοδήγησης, και Εξωιδρυματικής Απασχόλησης Καταδίκων

6.—(1) Καθιδρύεται Κέντρο Καθοδήγησης και Εξωιδρυματικής Απασχόλησης Καταδίκων για την ένταξη σε αυτό καταδίκων οι οποίοι κρατούνται στην Ανοιχτή Φυλακή και οι οποίοι επιλέγονται για απασχόληση, ή για παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός των Φυλακών, οι οποίες καθορίζονται με κανονισμούς.

(2) Το Κέντρο αποτελεί ειδικό χώρο κράτησης των καταδίκων αυτών, εκτός του αυστηρά φρουρούμενου χώρου των Φυλακών και εκτός του χώρου της Ανοιχτής Φυλακής, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού και αποτελεί μέρος των Φυλακών. Το Κέντρο βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή.