ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 12(2))

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 

 

Δεύτερη Στήλη

 

Πρώτη Στήλη

Πρώτη και

Δεύτερη Έκτιση

Ποινής ή

Ποινών

Φυλάκισης

Τρίτη Έκτιση

Ποινής ή

Ποινών

Φυλάκισης

Τέταρτη

Έκτιση

Ποινής ή

Ποινών

Φυλάκισης

ή περισσότερες

Για κάθε μήνα φυλάκισης αν η ποινή είναι μεγαλύτερη από έναν μήνα αλλά όχι μεγαλύτερη από δύο χρόνια:

6 ημέρες

4 ημέρες

2 ημέρες

Για κάθε μήνα φυλάκισης αν η ποινή είναι μεγαλύτερη από δύο χρόνια αλλά όχι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια:

8 ημέρες

6 ημέρες

4 ημέρες

Για κάθε μήνα φυλάκισης αν η ποινή είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια αλλά όχι μεγαλύτερη από οκτώ χρόνια:

10 ημέρες

8 ημέρες

6 ημέρες

Για κάθε μήνα φυλάκισης αν η ποινή είναι μεγαλύτερη από οκτώ χρόνια αλλά όχι μεγαλύτερη από δώδεκα χρόνια:

12 ημέρες

10 ημέρες

8 ημέρες

Για κάθε μήνα φυλάκισης αν η ποινή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα χρόνια:

14 ημέρες

12 ημέρες

10 ημέρες.

Για σκοπούς του Παρόντος Πίνακα, Έκτιση Ποινής ή Ποινών σημαίνει Έκτιση Ποινής για ένα ή περισσότερα αδικήματα, η οποία δε διακόπτεται με απόλυση του κρατουμένου.