ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

(Άρθρο 21Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α.  Ποινικά αδικήματα εναντίον των ηθών κατά παράβαση των άρθρων 144, 145, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 171, 172 και 174 του Ποινικού Κώδικα.

Β.  Αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 3 και 4  του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου.

Γ.  Αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 10 και 11 του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

Δ.  Αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 15 του Μέρους ΙΙ του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.