Εκκαθάριση λογαριασμών του Συνδέσμου, όταν ληφθεί απόφαση για διάλυση του

29. Όταν ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του Συνδέσμου, γίνεται εκκαθάριση των λογαριασμών του Συνδέσμου και, αφού πληρωθούν τυχόν απαιτήσεις τρίτων από την Επιτροπή του Συνδέσμου, τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου που απομένουν περιέρχονται στην κυβέρνηση.