Κυριότητα υποστατικών που έχουν ανεγερθεί

25.-(1) Τα ανεγειρόμενα υποστατικά ανήκουν στην κυβέρνηση, βρίσκονται όμως στην κατοχή του μέλους του Συνδέσμου με έξοδα του οποίου ανεγέρθηκαν.

(2) Το μέλος του Συνδέσμου δύναται να υπενοικιάσει το οικόπεδο και το υποστατικό το οποίο ανεγέρθηκε σ’ αυτό σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει τα προσόντα να γίνει μέλος του Συνδέσμου, με τους ίδιους όρους τους οποίους τα έχει ο ίδιος ενοικιάσει και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής.