Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Κτηνοτρόφων

4.-(1) Ο Έπαρχος συγκαλεί Γενική Συνέλευση των κτηνοτρόφων με σκοπό τη δημιουργία Κτηνοτροφικού Συνδέσμου σ’ ένα χωριό, ή σύμπλεγμα χωριών, οι οποίοι κτηνοτρόφοι έχουν τα υποστατικά τους σε περιοχές ή ζώνες όπου δεν επιτρέπεται η εκτροφή των ζώων τους, και οι οποίοι στην παρουσία εκπροσώπων του Διευθυντή και του Επάρχου, συνέρχονται και αποφασίζουν ή μη τη δημιουργία Κτηνοτροφικού συνδέσμου.

(2) Για τη σύσταση του Συνδέσμου πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της το ήμισι συν ένας των κτηνοτρόφων που έχουν συνέλθει με βάση το εδάφιο 1 του παρόντος άρθρου, και οι οποίοι κατέχουν πέραν του 30% των ζώων.