Κατασκευή έργων υποδομής βάσει προσφορών

13.-(1) Όλα τα έργα υποδομής της Κτηνοτροφικής Περιοχής θα κατασκευάζονται από τα αρμόδια τμήματα με βάση προσφορές, που θα προκηρύσσονται από την Επιτροπή ή τα αρμόδια τμήματα εκ μέρους της Επιτροπής.

(2) Οι σχετικές δαπάνες θα καταβάλλονται από την Επιτροπή, η οποία θα φέρει και την ευθύνη.