Υπογραφή συμβολαίων από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα-Ταμία της Επιτροπής

33. Όλα τα Συμβόλαια θα υπογράφονται εκ μέρους της Επιτροπής από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα-Ταμία.